Lüleburgaz’da arsa ve değerleri


Lüleburgazda arsalar
Lüleburgazda büyük ölçüde tarım nitelikli bir yerleşim sektörüdür. ancak 1977 yılından sonra alanımızda kurulmaya başlayan ve giderek gelişen sanayi ile ekonomisi hızla gelişmeye başlamıştır. çiftçilik kasabamızın en kayda değer geçim kaynaklarından biri olup, meskün sektör ve sanayi alanları dışında kalan 1. Ve 2. sınıf ziraat topraklarında buğday, arpa. Ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Bu topraklardan yılda bir dönümünden yaklaşık 500 – 600 Kg. Buğday, 200 – 250 Kg. ayçiçeği ve 8000 – 10000 Kg. şeker pancarı elde ediliyor. Hayvancılıkta büyükbaş ağırlıkta olup, kültür ırkı ciddi bir yer tutmaktadır. Süt inekçiliği yapılıyor. Küçükbaş hayvanlarda bakılmakta ve yetiştirilmektedir. Kasabamızın % 15′i geçimini ticaretle sağlıyor. Kasabamızda Cumartesi günleri halk pazarı kurulmakta ve bu pazara etraf köylerde gelmektedirler. 1977 yılında Kırklareli ilinin kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasından sonra ulaşım kolaylığı ve gerekli alt konutun mevcudiyeti, işçi güçü teminindeki kolaylıklar itibariyle Büyükkarıştıran kasabasında büyük endüstri kuruluşlarının kurulması süratli bir büyüme sergilemiştir. ülke ekonomisinin kalkınmasında kayda değer yeri olan bir çok fabrika kasabamız sınırları arasında faaliyet göstermektedir. Kentsel dönüşüm ve yeni şehir projeleriyle istanbul’un oldukça çok bölgesi şantiye alanına dönüşürken, Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran bölgesi de bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bittiğinde Lüleburgazda kişi başına enfazla yeşil alanın düştüğü bir bölge yaratılmış olacağını söyleyen Karaman, şimal Kent’te 15 bin insanın yaşamasının planlandığını anlatım etti. Karaman, şu anda ise Karıştıran’da 7 bin insanın yaşadığını aktardı. çorlu ile Lüleburgaz içinde yeni bir şehir kurulacaksa böyle bir projeye gereksinim duyulacağını aktaran Karaman, geçen yıl projelerine başladıkları şimal şehir projesinin etraf yolu ile beraber 66 hektarlık bir endüstrisi kapsayacağını söyledi. Karaman, Karıştıran yakın gelecekte ciddi bir büyüme kaydederek ikinci Çerkezköy olacak diye ifade etti.

Lüleburgaz’da arsa